• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Beskadiget bagage

I Jet Time gør vi vores bedste, men vi kan desværre ikke helt undgå, at indtjekket bagage fra tid til anden får nogle knubs, skrammer og skader under bagagehåndteringen på vej til og fra vores fly i de mange lufthavne rundt om i verden.

Anmeldelse af bagageskade
Ankommer den indtjekkede bagage beskadiget til ankomstlufthavnen, skal man straks – inden man går gennem tolden – kontakte Jet Times handlingagent, som varetager håndtering af bagage efter landing, for at udfylde en Property Irregularity Report (PIR).

Hvis bagagen er afhentet, og man har forladt ankomsthallen uden at udfylde en Property Irregularity Report (PIR), betragtes bagagen som udleveret i god stand i overensstemmelse med aftale om befordring.

Erstatning for beskadiget bagage

Jet Times ansvar er i henhold til Montreal-konventionen begrænset. Vi anbefaler derfor, at du kontakter eget forsikringsselskab og forhører dig om muligheden for kompensation for beskadiget bagage.

I henhold til Montrealkonventions artikel 31, paragraf 2 skal man klage til luftfartsselskabet indenfor syv dage efter skaden er sket, såfremt man ønsker at rejse et erstatningskrav for beskadiget bagage. Ved erstatningskrav over for Jet Time skal man udfylde blanketten "Erstatningskrav" og sende den til Jet Time på bagage@jet-time.dk indenfor syv dage efter skaden er sket. Det er vigtigt at Property Irregularity Report (PIR) nummeret påføres blanketten.

Såfremt der ønskes at fremsætte krav over for Jet Time, gør vi opmærksom på, at Jet Times ansvar er betinget af, at man kan dokumentere rettidig anmeldelse, at skaden er forårsaget under Jet Times varetægt, samt køb med dato og pris på den skadede bagage.

Ved fastsættelse af erstatningsbeløb fradrages for alder samt evt. manglende kvittering.

Man er selv ansvarlig for, at bagagen er egnet til flytransport.

Jet Time yder ikke erstatning for skader, som skyldes fejl og mangler som følge af bagagens egen beskaffenhed, eller for skader, forårsaget af overpakket bagage, for kosmetiske og/eller overfladiske skader som følge af slitage under transporten – herunder mindre skrammer, revner, buler, pletter/snavs, skader på hjul, håndtag, støttefødder, udtrækshåndtag/stropper, påsatte låse og lynlåsfaner samt skader i forbindelse med opbrudte låse. Bagage kan af sikkerhedsmæssige årsager blive undersøgt uden passagerens tilstedeværelse/medviden – om nødvendigt ved opbrydning af låsen.

Jet Time dækker ikke nogen form for skade på bagage eller effekter, som ikke må medtages under flyvningen, og/eller som ikke må være i den indtjekkede bagage. Skade på særligt værdifulde, særligt vigtige eller skrøbelige effekter, som f.eks. flasker, kameraer, smykker, elektroniske genstande, værdipapirer eller andre værdigenstande, dækkes således ikke.

Særlig følsom bagage, som f.eks. – men ikke begrænset til – sportsudstyr, cykler, barne- og klapvogne, der ikke har været pakket i Airshells eller tilsvarende beskyttelse/hård emballage godkendt til flytransport, er medtaget på eget ansvar.

Såfremt Jet Time er ansvarlig for en skade, skal den beskadigede bagage så vidt muligt altid forsøges repareret. Jet Time samarbejder med kuffertfirmaer, der udfører reparation af de fleste kuffertmærker.

Skader på ikke-indtjekket bagage/håndbagage, herunder personlige ejendele, dækkes ikke, medmindre det kan påvises, at skaden skyldes uagtsomhed/fejl fra Jet Times side.

> Se også Jet Times befordringsbetingelser her...