• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Farligt gods

Af hensyn til sikkerheden ombord er et stort antal genstande og væsker forbudt at medbringe. Det gælder både for indchecket bagage og håndbagage.

Farligt gods kan for eksempel være, men er ikke begrænset til:

  • Komprimerede gasser, som for eksempel gaspatron til luftpumpe
  • Ætsende og brændbare væsker
  • Maling
  • Fyrværkeri
  • Gift
  • Substanser, der indeholder bakterier eller vira.

Litiumbatterier skal altid være i håndbagagen, og deres styrke må ikke overgå 160 Wh. Hvis batteriets styrke er mellem 100-160 Wh, skal man kontakte Jet Times Passagerservice for tilladelse til at medbringe dem. 

Litiumbatterier skal være afmonteret og beskyttet mod kortslutning. En passager må max medbringe 2 stk. litiumbatterier mellem 100 – 160 Wh. Litiumbatterier over 160 Wh må ikke medbringes ombord på en Jet Time flyvning, hverken som håndbagage eller inchekket bagage.

Hvis din el-kørestol benytter litiumbatterier, må styrken ikke overgå 300 Wh ved et batteri eller 160 Wh per styk, hvis 2 stk. benyttes.

Det er ikke tilladt at medbringe hoverboards, segboards, balanceboards, elcykler mm. som indeholder litiumbatterier ombord på en Jet Time flyvning.

 

Vigtig information - Samsung Galaxy Note 7
Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at medbringe Samsung Galaxy Note 7 på Jet Time-flyvninger, hverken som indchecket bagage, i håndbagagen eller på dig. Passagerer med en sådan enhed vil blive nægtet ombordstigning.

Passagerer, som ejer en Samsung Galaxy Note 7-telefon, skal øjeblikkeligt kontakte Samsung eller deres mobilselskab for at få oplysninger om, hvordan de kan returnere deres telefon.

 

> Er man i tvivl om, hvad man kan medbringe på flyet, kan man læse mere om farligt gods her...