• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

Jettime a/s har i øjeblikket ingen flyvninger, og det er derfor ikke muligt at reservere sæder ombord på flyet eller købe tillægsydelser til flyrejsen herunterladen.

> Forsinket bagage

advice-luggage_2318792b

Jettimes handlingselskaber gør deres yderste for, at bagagen ikke bliver forsinket, men helt undgå det kan vi desværre ikke taxfix herunterladen.

Anmeldelse af bagageforsinkelse
Hvis bagagen mod forventning ikke ankommer til destinationen, skal man straks – inden man går gennem tolden – kontakte Jettimes handlingagent, som varetager håndtering af bagage efter landing visual studio 2012 herunterladen.

Da nogle lufthavne har mere end en ankomstservice er det vigtigt henvendelse sker til den korrekte skranke. Kig efter skiltning hvor Jettimes logo og navn fremgår wo kann man tv serien kostenlos downloaden.

Her udfylder man en Property Irregularity Report (PIR) som dokumentation for, at forsinkelsen er anmeldt. Vær meget opmærksom på, at man i anmeldelsen skal opgive samme navn og adresse, som står på bagagens navneskilt serveren minecraft. Husk også oplysning om, hvordan du kan kontaktes på rejsemålet – for eksempel telefonnummer eller mailadresse.

Efterlysning af bagage
Efterlysning af bagagen indledes straks efter anmeldelse i lufthavnen samsung galaxy s7 images.

Efterlysning af bagagen baseres på den Property Irregularity Report (PIR), du fik ved anmeldelsen i lufthavnen, med information om bagagekvitteringsnummer samt dine oplysninger om navneskilt og andre kendetegn herunterladen.

Det er afgørende for efterlysningen/lokaliseringen, at både bagagetag nummer samt navn og adresse på bagagen stemmer med overens med de oplysninger, der er angivet på PIR, samt at der angives så mange detaljer som muligt om særlige kendetegn for bagagen - også i forhold til indholdet videos facebook downloaden app.

De første fem døgn udføres efterlysningen af Jettimes handlingagent i ankomstlufthavnen. Evt. spørgsmål eller supplerende oplysninger inden for denne periode skal derfor rettes til lufthavnen elevenyourself video.

Er bagagen ikke fremkommet efter fem døgn, overtages efterlysningen af Jettimes passagerservice fu berlin immatrikulationsbescheinigung herunterladen.

Først når bagagen er lokaliseret og ankommet til lufthavnen, vil man blive kontaktet med henblik på levering.

Kompensation