• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Forsinket bagage

advice-luggage_2318792b

Jet Times handlingselskaber gør deres yderste for, at bagagen ikke bliver forsinket, men helt undgå det kan vi desværre ikke.


Anmeldelse af bagageforsinkelse
Hvis bagagen mod forventning ikke ankommer til destinationen, skal man straks – inden man går gennem tolden – kontakte Jet Times handlingagent, som varetager håndtering af bagage efter landing.

Her udfylder man en Property Irregularity Report (PIR) som dokumentation for, at forsinkelsen er anmeldt. Vær meget opmærksom på, at man i anmeldelsen skal opgive samme navn og adresse, som står på bagagens navneskilt. Husk også oplysning om, hvordan du kan kontaktes på rejsemålet – for eksempel telefonnummer eller mailadresse.

Efterlysning af bagage
Efterlysning af bagagen indledes straks efter anmeldelse i lufthavnen.

Efterlysning af bagagen baseres på den Property Irregularity Report (PIR), du fik ved anmeldelsen i lufthavnen, med information om bagagekvitteringsnummer samt dine oplysninger om navneskilt og andre kendetegn.

Det er afgørende for efterlysningen/lokaliseringen, at både bagagetag nummer samt navn og adresse på bagagen stemmer med overens med de oplysninger, der er angivet på PIR, samt at der angives så mange detaljer som muligt om særlige kendetegn for bagagen - også i forhold til indholdet.

De første fem døgn udføres efterlysningen af Jet Times handlingagent i ankomstlufthavnen. Evt. spørgsmål eller supplerende oplysninger inden for denne periode skal derfor rettes til lufthavnen.

Er bagagen ikke fremkommet efter fem døgn, overtages efterlysningen af Jet Times passagerservice.

Først når bagagen er lokaliseret og ankommet til lufthavnen, vil man blive kontaktet med henblik på levering.

Kompensation

Kompensation for forsinkelse til destination

Kompensation for forsinkelse
Hvis den indchekkede kuffert eller tilsvarende feriebagage er forsinket på feriemålet i mere end otte timer, tilbyder Jet Time en kompensation på 100 € pr. kuffert, som i de fleste tilfælde vil kunne udbetales via rejsearrangøren på rejsemålet. Dette gælder ikke for specialbagage.

Beløbet, der er et engangsbeløb, er til dækning af det mest nødvendige såsom toiletartikler og beklædning. For evt. at opnå yderligere dækning henviser vi til egen bagageforsikring.

Hvis den indchekkede ’specialbagage’, som f.eks. barne- og klapvogne, kørestole og sportsudstyr, er forsinket på rejsemålet i mere end otte timer, tilbyder Jet Time mod dokumentation at dække udgiften til leje af tilsvarende udstyr, indtil ’specialbagagen’ når frem.

Jet Time yder ikke erstatning for forsinkelse af bagage af nogen art i forbindelse med hjemrejsen.

Kompensation efter 21 dage

Hvis bagagen mod forventning ikke er lokaliseret senest 21 dage efter den dato, hvor den burde være ankommet, har man mulighed for at søge erstatning for bagages indehold. Da Jet Times erstatningsansvar er begrænset, anbefaler vi, at man søger erstatning direkte gennem eget forsikringsselskab.

Såfremt man ønsker at fremsætte krav over for Jet Time, gør vi opmærksom på, at Jet Times ansvar er betinget af dokumenteret tab, herunder dokumentation for rettidig anmeldelse, udgift/køb, købsdato og -pris. Ved fastsættelse af erstatningsbeløb fradrages for alder samt evt. manglende kvittering.

Jet Time dækker endvidere ikke tab af særligt værdifulde, særligt vigtige eller skrøbelige effekter, som ikke må være i den indtjekkede bagage, herunder – men ikke begrænset til – penge, nøgler, receptpligtig medicin, flasker, kameraer, smykker, ure, ædelmetaller, elektroniske genstande, værdipapirer eller andre værdigenstande/enkeltgenstande, som repræsenterer en stor værdi.

Ved erstatningskrav over for Jet Time skal man udfylde blanketten "Erstatningskrav" og sende den til os på bagage@jet-time.dk. Det er vigtigt, at nummeret på den udfyldte Property Irregularity Report (PIR) påføres blanketten.

> Se også mere om erstatning og kompensation under FAQ her...