• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Børneledsagelse

expert-children_2386839b

Passagerer i alderen 5-11 år, som rejser alene, skal have ledsageassistance hos Jet Time, hvis de ikke er i selskab med en person på minimum 16 år.

Børneledsagelse bestilles hos det pågældende rejsebureau. Bemærk, at en flyvning har en øvre begrænsning for antallet af børn, der rejser alene. Bestil derfor ledsagelsen i god tid, senest to hverdage inden afrejse.

Ledsagedokument
Forældre eller værge over barnet skal udfylde et ledsagedokument inden afrejse. Det indeholder barnets personoplysninger, rejserute samt navnet på den person, der afhenter barnet på rejsemålet. Dokumentet skal underskrives i lufthavnen af forældre/værge, som også skal fremvise gyldig ID. Dokumentet fås ved check-in og følger barnet under hele rejsen.

Check-in, rejse og ankomst
Check-in for børn, der rejser alene, skal være afsluttet senest 45 minutter før afgangstidspunkt. Vær derfor opmærksom på travle perioder, hvor der kan opstå kø ved check-in. Den pårørende skal hjælpe barnet med at checke ind samt aflevere bagage, og skal blive i lufthavnen, indtil flyet er i luften.

Barnet får hjælp til at komme igennem sikkerhedskontrollen, frem til gaten og ombord på flyet. Her hjælper et besætningsmedlem barnet med at finde sig godt tilrette og holder øje med barnet under hele flyvningen.

Ved ankomsten bliver barnet hjulpet af flyet, får hentet bagage og følges igennem told og paskontrol. Derefter overlades det til den person, som står på ledsagedokumentet, mod forevisning af gyldig ID.

Forsinkelser
Skulle der opstå forsinkelse eller noget andet uforudset undervejs, får barnet særlig opmærksomhed og hjælp. Jet Time sørger for, at forældre eller værge holdes informeret om eventuelle ændringer i rejsen, og barnet efterlades aldrig uden opsyn.

Pris
Ledsagelsen koster 300 kr. eller 40 € pr. flyvning, og beløbet betales ved check-in i lufthavnen.