• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Rejse med lungesygdom

Enhver lungesygdom kan i forbindelse med flyvning være en meget alvorlig diagnose og må derfor aldrig bagatelliseres.

På trods af, at et fly har trykkabine, nedsættes ilttrykket i lungerne væsentligt under flyvning, hvorfor især passagerer med KOL kan få brug for ekstra ilttilførsel under flyvning. Dette kan også ske, selvom man aldrig før har haft behov for ilttilskud.

Inden afrejse
Hvis du har en lungesygdom, skal du – uanset stadie – have Jet Times godkendelse for at kunne flyve med os. Kontakt Jet Times Passagerservice-afdeling, så vi kan hjælpe med at vurdere, hvilke informationer vi har behov for i dit tilfælde for at kunne godkende din rejse.

I de fleste tilfælde vil man blive bedt om at indsende en Medical Information Formular (MEDIF) udfyldt, underskrevet og stemplet af egen læge eller lungespecialist.

Man vil normalt få tilsagn fra os – alternativt besked om forbehold - umiddelbart efter, at vi har modtaget den udfyldte MEDIF. Hvis egen læge vurderer, at du kan få brug for ilt ombord, skal du selv medbringe denne til begge veje.

> Se mere om behov for ilt på rejsen her...

> for MEDIF formular klik her...