• English
 • Svenska
 • Suomi
 • Dansk

> Regler

Her kan man læse, hvad det er tilladt at indføre toldfrit:

Uden for EU

 

 • Tobak: 200 cigaretter eller 100 cerutter/cigarillos eller 50 cigarer eller 250 gram røgtobak
 • Spiritus: Over 22 % alkohol 1 liter - eller hedvin (under 22 %) 2 liter
 • Vin: 4 liter
 • Øl: 16 liter

Bemærk at…:

… aldersgrænsen uden for EU for at medbringe tobak, spiritus, vin og øl er 17 år.

… man som rejsende kun må indføre andre varer til en værdi af maksimalt 3.250 DKK. Medbringer man mere, er det told- og afgiftspligtigt.

Inden for EU

 

 • Tobak: 800 cigaretter eller 200 cigarer eller 400 cerutter/cigarillos eller 1 kilo røgtobak
 • Spiritus: Over 22 % alkohol 10 liter - Hedvin (under 22 %) 20 liter
 • Vin: 90 liter
 • Øl: 110 liter

Bemærk at…:

… ved flyvninger inden for EU (fra Danmark) kan vin, spiritus kun bestilles til hjemturen.

… aldersgrænsen inden for EU for at medbringe tobak, spiritus, vin og øl er 18 år.

… medtager man et beløb svarende til mere end 10.000 EUR, skal SKAT underrettes herom. Det gælder i form af værdipapirer, rejsechecks og kontanter af enhver valuta.