streg_2
  • English
  • Dansk
  • English
  • Dansk

> Rapporter & Certificeringer

Jet Time wing

ISO 14001

Siden 2014 har Jet Time arbejdet med miljøledelse under ISO 14001:2015/50001-certificeringen. ISO 14001:2015/50001 bidrager med proceskrav og værktøjer, der blandt andet sikrer, at vi arbejder systematisk med mindre brændstofsforbrug og udledning af drivhusgasser.

ISO 14001:2015/50001 Certifikat


Sikkerhed

Som flyselskab er det Jet Times vigtigste mål at afvikle vores aktiviteter ud fra den højest mulige sikkerhedsstandard.

Jet Time er som ét ud af knap 400 flyselskaber i verden certificeret til at operere under den internationale sikkerhedsstandard IOSA, hvis akkrediterede auditorer løbende kontrollerer vores sikkerheds- og arbejdsprocedurer.

IOSA Certificate

 

CSR Rapport

Som del af Jet Times årsrapport udarbejdes et særskilt CSR-afsnit med rapportering om udvikling og resultater for det forgangne regnskabsår.

>Jet Time Årsrapport 2018-19