streg_2
  • English
  • Dansk
  • English
  • Dansk

> CSR

IMG_4219 (2) 2012

Hos Jet Time er vi vores ansvar bevidst – både når det kommer til sikkerhed og miljøhensyn. I Jet Time arbejder vi hele tiden på at optimere vores forretning med fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.


Fokus på brændstofsforbrug og CO2
At holde et fly på vingerne kræver en hel del brændstof, som udleder CO2 til atmosfæren. Hos Jet Time har vi derfor forpligtet os til at reducere udledningen af CO2 ved hjælp af planlægning og moderne teknologi.

Alle Jet Times fly i Boeing 737-serien har opadbøjede vingespidser – såkaldte winglets – der mindsker luftmodstanden og optimerer brændstoføkonomien. Winglets skærer tre-fire procent af brændstofsforbruget og bidrager dermed til at reducere miljøbelastningen under flyvning.

På flyvninger over én time når flyet den mest økonomiske flyvehøjde, der ligger mellem 31.000 og 37.000 fod (9.300 til 11.300 meter). Den præcise højde afhænger af flyets vægt samt vind- og temperaturforhold.

Siden 2014 har Jet Time arbejdet med miljøledelse under ISO 14001:2015/50001-certificeringen. ISO 14001:2015/50001 bidrager med proceskrav og værktøjer, der blandt andet sikrer, at vi arbejder systematisk med mindre brændstofsforbrug og udledning af drivhusgasser.


Sikkerhed
Som flyselskab er det Jet Times vigtigste mål at afvikle vores aktiviteter ud fra den højest mulige sikkerhedsstandard.

Jet Time er som ét ud af knap 400 flyselskaber i verden certificeret til at operere under den internationale sikkerhedsstandard IOSA, hvis akkrediterede auditorer løbende kontrollerer vores sikkerheds- og arbejdsprocedurer.

> IOSA Certificate

> ISO 14001:2015/50001 Certifikat