• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

>Viivästynyt matkatavara

advice-luggage_2318792b

Jet Timen matkatavaroiden käsittelyagentit tekevät kaikkensa estääkseen matkatavaroiden viivästymisen tai katoamisen. Ongelmatilanteilta ei valitettavasti kuitenkaan voi välttyä täysin.


Matkatavaran viivästymisestä ilmoittaminen
Jos matkalaukku tai muu kirjattu matkatavara ei vastoin odotuksia saavu määränpäähän yhtä aikaa matkustajan kanssa, hänen tulee välittömästi, ennen tullin läpi kulkemista, ottaa yhteyttä saapumislentokentällä Jet Timen käyttämään maapalveluyhtiöön.

Viivästymisilmoitus tehdään PIR-lomakkeella (Property Irregularity Report) joka on myös todistus siitä, että viivästyminen on ilmoitettu lentoyhtiölle. Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ilmoituksen nimi- ja yhteystiedot täsmäävät matkatavaraan merkittyjen tietojen kanssa. Lomakkeeseen tulee lisäksi merkitä yhteystiedot matkakohteessa ja mahdollinen sähköpostiosoite.


Matkatavaran etsiminen
Viivästyneen matkatavaran etsiminen käynnistetään välittömästi lentokentällä tehdyn ilmoituksen jälkeen.

Etsintä perustuu niihin tietoihin jotka on kirjattu PIR-lomakkeeseen, erityisesti matkatavaralipukkeen numeroon, osoitelapun tietoihin sekä muihin laukun tunnusmerkkeihin.

Tämän vuoksi on tärkeää, että matkavaralipukkeen numero sekä osoitelapun tiedot ovat samat sekä matkalaukussa että PIR-lomakkeessa, ja että laukun tuntomerkit ja erityinen sisältö on ilmoitettu mahdollisimman tarkkaan.

Ensimmäiset viisi vuorokautta matkatavaran etsimisestä vastaa Jet Timen käyttämä maapalveluyhtiö saapumislentokentällä. Mahdolliset kysymykset ja täydentävät tiedot tulee tänä aikana toimittaa lentokentälle.

Jos matkatavara ei ole saapunut viiden vuorokauden kuluessa, etsintävastuu siirtyy Jet Timen asiakaspalvelulle.

Kun matkatavara on löytynyt ja saapunut lentokentälle, matkustajaan otetaan yhteyttä toimituksen sopimiseksi.
 

Korvaukset

Korvaus viivästymisestä lomakohteeseen

Jos kirjattu matkalaukku tai muu tavanomainen lomamatkatavara viivästyy lomakohteessa yli kahdeksan tuntia, Jet Time maksaa korvausta 100 euroa kutakin viivästynyttä matkatavaraa kohden. Korvauksen voi useimmissa tapauksissa maksaa matkanjärjestäjän edustaja matkakohteessa. Kertakorvausta ei makseta jos erikoismatkatavara on viivästynyt.

Kertakorvaussumman tarkoituksena on kattaa välttämättömien tarvikkeiden, kuten hygieniatuotteiden ja välttämättömien vaatteiden hankinta. Suosittelemme matkatavaravakuutuksen ottamista ennen matkaa suuremman korvauksen saamiseksi.

Jos kirjattu erikoismatkatavara, esimerkiksi lastenvaunut tai -rattaat, pyörätuoli tai urheiluväline, viivästyy matkakohteessa yli kahdeksan tuntia, Jet Time maksaa vastaavan tavaran vuokraamisesta aiheutuneet kulut dokumentaatiota vastaan siihen asti, kunnes erikoismatkatavara saapuu perille.

Paluulennolla viivästyvistä matkatavaroista Jet Time ei maksa korvauksia lainkaan.

Korvaus kun viivästyminen on yli 21 vuorokautta


Jos kirjattu matkatavara vastoin odotuksia ei löydy 21 päivän kuluessa alkuperäisestä saapumisajasta, matkustaja voi hakea korvausta kadonneesta matkatavarasta. Koska Jet Timen korvausvastuu on rajallinen, suosittelemme korvausten hakemista suoraan vakuutusyhtiöltä.

Matkustaja voi halutessaan tehdä korvausvaatimuksen Jet Timelle, mutta Jet Timen korvausvastuu edellyttää, että matkustaja pystyy esittämään todisteet menetetystä omaisuudesta, kuten tiedot omaisuuden ostopäivästä ja -hinnasta. Korvaussumman määrityksessä huomioidaan matkatavaran ikä ja mahdolliset puuttuvat kuitit.

Kirjatuissa matkatavaroissa ei saa olla erityisen arvokkaita, erityisen tärkeitä tai erityisen helposti rikkoutuvia tavaroita, esimerkiksi rahaa, avaimia, reseptilääkkeitä, pulloja, kameroita, koruja, jalometalleja, elektroniikkaa, arvopapereita tai muita arvoesineitä näihin kuitenkaan rajoittumatta, eikä Jet Time korvaa tällaisia.

Korvausvaatimukset tehdään Jet Timelle täyttämällä korvaushakemuslomake ja lähettämällä se osoitteeseen bagage@jet-time.dk. Korvaushakemukseen on tärkeää liittää PIR-lomakkeen numero.

> Lisätietoja matkatavarakorvauksista on UKK:ssa täällä...