• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

>Viivästynyt matkatavara

advice-luggage_2318792b

Jet Timen matkatavaroiden käsittelyagentit tekevät kaikkensa estääkseen matkatavaroiden viivästymisen tai katoamisen. Ongelmatilanteilta ei valitettavasti kuitenkaan voi välttyä täysin.

Matkatavaran viivästymisestä ilmoittaminen
Jos matkatavara ei vastoin odotuksia saavu määränpäähän yhtä aikaa matkustajan kanssa, hänen tulee välittömästi, ennen tullin läpi kulkemista, ottaa yhteyttä saapumislentokentällä Jet Timen käyttämään maapalveluyhtiöön.

Monella lentokentällä toimii useita maapalveluyhtiöitä. On tärkeää, että matkustaja ottaa yhteyttä oikeaan yhtiöön, joka on merkitty Jet Timen nimellä ja logolla.

Viivästymisilmoitus tehdään PIR-lomakkeella (Property Irregularity Report) joka on myös todistus siitä, että viivästyminen on ilmoitettu lentoyhtiölle. Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ilmoituksen nimi- ja yhteystiedot täsmäävät matkatavaraan merkittyjen tietojen kanssa. Lomakkeeseen tulee lisäksi merkitä yhteystiedot matkakohteessa ja mahdollinen sähköpostiosoite.


Matkatavaran etsiminen
Viivästyneen matkatavaran etsiminen käynnistetään välittömästi lentokentällä tehdyn ilmoituksen jälkeen.

Etsintä perustuu niihin tietoihin jotka on kirjattu PIR-lomakkeeseen, erityisesti matkatavaralipukkeen numeroon, osoitelapun tietoihin sekä muihin laukun tunnusmerkkeihin.

Tämän vuoksi on tärkeää, että matkavaralipukkeen numero sekä osoitelapun tiedot ovat samat sekä matkalaukussa että PIR-lomakkeessa, ja että laukun tuntomerkit ja erityinen sisältö on ilmoitettu mahdollisimman tarkkaan.

Ensimmäiset viisi vuorokautta matkatavaran etsimisestä vastaa Jet Timen käyttämä maapalveluyhtiö saapumislentokentällä. Mahdolliset kysymykset ja täydentävät tiedot tulee tänä aikana toimittaa lentokentälle.

Jos matkatavara ei ole saapunut viiden vuorokauden kuluessa, etsintävastuu siirtyy Jet Timen asiakaspalvelulle.
Kun matkatavara on löytynyt ja saapunut lentokentälle, matkustajaan otetaan yhteyttä toimituksen sopimiseksi.

Korvaukset