• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Farligt gods

Av hänsyn till säkerheten ombord finns förbud mot ett stort antal föremål och vätskor. Det gäller både incheckat bagage och handbagage.

Farligt gods är t.ex. (men inte begränsat till):

• Komprimerade gaser, t.ex. en gaspatron till en luftpump
• Frätande och lättantändliga vätskor
• Färg
• Fyrverkeri
• Gifter
• Substanser som innehåller bakterier eller virus.

Lithiumbatterier skall alltid förvaras i handbagaget, och styrkan får inte övergå 160 Wh. Om batteriet har en stryrka mellan 100 - 160 Wh, skall du kontakta Jet Times Passagerservice för speciellt tillstånd att ta med batteriet ombord.

Lithiumbatterier skall vara åtskilda och skyddade mot kortslutning. En passagerare får max ta med 2 st lithiumbatterier mellan 100-160Wh. Lithiumbatterier över 160Wh får inte tas med ombord på en Jet Time flygning, varken som handbagage eller som incheckat bagage.

Om  din elektriska rullstol är utrustad med  lithium batteri får det  inte överstiga 300Wh. Vid 2 batterier gäller 160Wh per batteri. Andra litiumbatteridrivna fordon og ståhjulningar (hoverboards, segboards, balanceboards, elcyklar etc.) får inte tas ombord på Jet Times flygningar.

 

Viktig information - Samsung Galaxy Note 7
Av säkerhetsskäl är det totalt förbjudet att medföra telefonen Samsung Galaxy Note 7 på Jet Times flygningar, varken i ditt incheckade bagage, handbagage eller genom att bära den på dig. Passagerare som tar med sig en sådan telefon kommer att nekas ombordstigning.

Passagerare som äger en Samsung Galaxy Note 7 bör kontakta Samsung eller sin mobiloperatör för att ta reda på hur de kan återlämna sin telefon.

 

 

> Om du är tveksam till vad du får ta med på flygplanet kan du läsa mer om farligt gods här...