• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Försenat bagage

advice-luggage_2318792b

Jet Times marktjänstbolag gör sitt yttersta för att bagaget inte ska bli försenat.Tyvärr kan det inte undgås helt.


Anmälan om bagageförsening
Om din väska eller annat incheckat bagage mot förmodan inte anländer till resmålet ska du omedelbart – innan du går igenom tullen – kontakta Jet Times marktjänstbolag som sköter bagagehanteringen efter landningen.

Där fyller du i en PIR-rapport (Property Irregularity Report) som dokumenterar att förseningen har anmälts. Var noga med att ange samma namn och adress i din anmälan som står på bagagets namnskylt. Kom också ihåg att uppge var vi kan kontakta dig på resmålet – t.ex. telefonnummer eller e-postadress.

Efterlysning av bagage
Ditt bagage efterlyses på flygplatsen omedelbart efter att du anmält förseningen.

Efterlysningen baseras på den PIR-rapport (Property Irregularity Report) som du fyllde i vid din anmälan och innehåller information om bagagekvittots nummer samt dina uppgifter om namnskylt och andra kännetecken.

För efterlysningen och sökningen av bagaget är det viktigt att såväl nummer som namn och adress på bagaget överensstämmer med de uppgifter som du angett på rapporten samt att du hjälper till genom att uppge så många detaljer och kännetecken på bagaget som möjligt (även innehållet).

De första fem dagarna ansvarar Jet Times marktjänstbolag på ankomstflygplatsen för efterlysningen. Därför ska du vända dig till flygplatsen med eventuella frågor eller kompletterande upplysningar under den här perioden.

Om bagaget inte har återfunnits inom fem dagar övergår ansvaret för efterlysningen till Jet Times passagerarservice.


Först när bagaget återfunnits och anlänt till flygplatsen kontaktas du för överenskommelse om leverans.

Ersättning

Ersättning för försening på resmålet

Kompensation för försenat bagage
Om bagaget försenats med mer än åtta timmar på resmålet erbjuder Jet Time en kompensation på 100 EUR per väska som i de flesta fall kan utbetalas av din researrangör på resmålet. Kompensationen gäller inte specialbagage.

Beloppet är ett engångsbelopp som ska täcka det allra nödvändigaste som hygienartiklar, kläder med mera. För ett mer omfattande skydd hänvisar vi till din egen bagageförsäkring.

Om det "specialbagage" som du checkat in – till exempel barn- och sittvagnar, rullstolar och sportutrustning – försenats med mer än åtta timmar på resmålet erbjuder sig Jet Time att stå för dina dokumenterade utgifter för hyra av motsvarande utrustning tills "specialbagaget" ankommit.

Jet Time betalar ingen ersättning för försenat bagage i samband med hemresan.

 

Ersättning efter 21 dagar

Eftersom Jet Time har ett begränsat ersättningsansvar rekommenderar vi att du söker ersättning direkt via ditt eget försäkringsbolag.

Om bagaget mot förmodan inte har återfunnits senast 21 dagar efter det datum då bagaget skulle ha anlänt, har du möjlighet att söka ersättning för förlorat bagage.

Om du vill framlägga krav gentemot Jet Time ska du tänka på att Jet Time endast ansvarar för dokumenterade förluster. Bland annat krävs bevis för att anmälan skett i rätt tid samt dokument för utgifter/köp, köpdatum och pris.

Ersättningsbeloppet bestäms med avdrag för ålder och eventuellt saknade kvitton.

Jet Time ersätter dessutom inte förluster av värdefulla, viktiga eller ömtåliga föremål som inte får förvaras i det incheckade bagaget, till exempel pengar, nycklar, receptbelagda läkemedel, flaskor, kameror, smycken, klockor, ädelmetaller, elektroniska föremål, värdepapper samt andra värdeföremål eller enskilda föremål av stort värde.

Om du vill rikta ersättningskrav mot Jet Time ska du fylla i blanketten "Ersättningskrav" och skicka den till oss på bagage@jet-time.dk. Det är viktigt att du anger numret på din PIR-rapport (Property Irregularity Report) på blanketten.

> Läs mer om ersättning och kompensation under FAQ här...