• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

Jettime a/s har för närvarande inga flygningar och det är därför inte möjligt att reservera platser ombord på flygplanet eller köpa tilläggstjänster för flygningen winrar 32 bit download free full german.

> Försenat bagage

advice-luggage_2318792b

Jettimes marktjänstbolag gör sitt yttersta för att bagaget inte ska bli försenat lrc files. Tyvärr kan det inte undgås helt.

Anmälan om bagageförsening

Om din väska eller annat incheckat bagage mot förmodan inte anländer till resmålet skall du omedelbart – innan du går igenom tullen – kontakta Jettimes marktjänstbolag som sköter bagagehanteringen efter landningen herunterladen.

Eftersom vissa flygplatser har mera än en ankomsttjänst, är det viktigt att du kontaktar rätt firma. Leta efter skyltar där Jettimes logo och namn visas herunterladen.

Där fyller du i en PIR-rapport (Property Irregularity Report) som dokumenterar att förseningen har anmälts. Var noga med att ange samma namn och adress i din anmälan som står på bagagets namnskylt amazone prime videos downloaden. Kom också ihåg att uppge var vi kan kontakta dig på resmålet – t.ex. telefonnummer eller e-postadress.

Efterlysning av bagage
Ditt bagage efterlyses på flygplatsen omedelbart efter att du anmält förseningen magister downloaden pc.

Efterlysningen baseras på den PIR-rapport (Property Irregularity Report) som du fyllde i vid din anmälan och innehåller information om bagagekvittots nummer samt dina uppgifter om namnskylt och andra kännetecken herr der ringe die schlacht um mittelerde 2 kostenlos herunterladen.

För efterlysningen och sökningen av bagaget är det viktigt att såväl nummer som namn och adress på bagaget överensstämmer med de uppgifter som du angett på rapporten samt att du hjälper till genom att uppge så många detaljer och kännetecken på bagaget som möjligt (även innehållet) ecosia.

De första fem dagarna ansvarar Jettimes marktjänstbolag på ankomstflygplatsen för efterlysningen. Därför ska du vända dig till flygplatsen med eventuella frågor eller kompletterande upplysningar under den här perioden herunterladen.

Om bagaget inte har återfunnits inom fem dagar övergår ansvaret för efterlysningen till Jettimes passagerarservice herunterladen.

Först när bagaget återfunnits och anlänt till flygplatsen kontaktas du för överenskommelse om leverans.

Ersättning