• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Skadat bagage

Vi på Jettime gör vårt bästa för att skydda det incheckade bagaget, men kan tyvärr inte helt undvika att bagaget får en del stötar, repor och skador under hanteringen på väg till och från våra flygplan på flygplatserna runt om i världen herunterladen.


Anmälan om bagageskada

Om det bagage som du checkat in är skadat när det anländer till ankomstflygplatsen ska du omedelbart – innan du går igenom tullen – kontakta Jettimes marktjänstbolag som sköter bagagehanteringen efter landningen och fylla i en PIR-rapport (Property Irregularity Report) where to download windows xp. Senast 7 dagar efter skadan har skett skall ni kontakta Jettime med PIR rapport nr.

Eftersom vissa flygplatser har mer än en marktjänstbolag, är det viktigt att det riktas till rät ankomsttjäns videoen auf iphone. Leta efter skyltar där Jettimes logo och namn visas.

Om du har hämtat ditt bagage och lämnat ankomsthallen utan att ha anmält skadan och utan att ha fyllt i en PIR-rapport (Property Irregularity Report), anses bagaget ha lämnats ut i fullgott skick och i enlighet med avtalet om befordran herunterladen.