• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Skadat bagage

Vi på Jet Time gör vårt bästa för att skydda det incheckade bagaget, men kan tyvärr inte helt undvika att bagaget får en del stötar, repor och skador under hanteringen på väg till och från våra flygplan på flygplatserna runt om i världen.


Anmälan om bagageskada

Om det bagage som du checkat in är skadat när det anländer till ankomstflygplatsen ska du omedelbart – innan du går igenom tullen – kontakta Jet Times marktjänstbolag som sköter bagagehanteringen efter landningen och fylla i en PIR-rapport (Property Irregularity Report).

Om du har hämtat ditt bagage och lämnat ankomsthallen utan att ha anmält skadan och utan att ha fyllt i en PIR-rapport (Property Irregularity Report), anses bagaget ha lämnats ut i fullgott skick och i enlighet med avtalet om befordran.