• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Pass och visum

Pas

Som passagerare måste du alltid vara uppmärksam på vilka regler som gäller för inresa på destinationen. Passagerarna ansvarar alltid själva för att de har giltiga resehandlingar i form av pass, visum och övriga inresedokument som krävs.

Baserat på det nuvarande säkerhetsläget i Europa, har alla europeiska länder skärpt ID-kort och passkontroll.

Vid resa inom Schengen området är nationellt ID-kort giltigt som ID-handling. Var uppmärksam på att det endast är det ID-kort med chip som är giltigt.

Vid resa utanför Schengen området är endast pass giltigt som ID-handling.

Passagerare från övriga länder skall medbringa resedokument (inrese- och uppehållstillstånd, visum m.m.) från sitt hemland.

Alla resenärer skall vara förbredda på utökad väntetid i säkerhets och passkontrollen på flygplatsen.

Flera länder kräver att passet är giltigt sex månader efter utresan. Information kan erhållas på ambassaden för det berörda resmålet.

Provisoriska pass
Regler för vilket land som godkänner provisoriskt  pass kan uppdateras med kort varsel.

Var observant på att om du skall resa på ett provisorikst pass till ett land utanför EU  skall du kontakta Jet Times passagerservice för att bekräfta att just ditt resmål godkänner provisoriskt pass.

Visum
Svenska medborgare hittar visumregler och övriga upplysningar på utrikesdepartementets hemsida här... 

Personer med annat medborgarskap än svenskt ska vända sig till ambassaden för det berörda resmålet.