• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Pass och visum

Som gäst måste du alltid vara uppmärksam på vilka regler som gäller för inresa på destinationen  wieso kann ich nichts downloaden. Gästerna ansvarar alltid själva för att de har giltiga resehandlingar i form av pass, visum och övriga inresedokument som krävs.

 

Baserat på det nuvarande säkerhetsläget i Europa, har alla europeiska länder skärpt ID-kort och passkontroll my talking angela to.

Vid resa inom Schengen området är nationellt ID-kort giltigt som ID-handling fotoprogramma picasa for free. Var uppmärksam på att det endast är det ID-kort med chip som är giltigt.

Vid resa utanför Schengen området är endast pass giltigt som ID-handling character app download.

Gästerna från övriga länder skall medbringa resedokument (inrese- och uppehållstillstånd, visum m.m.) från sitt hemland.

Alla resenärer skall vara förbredda på utökad väntetid i säkerhets och passkontrollen på flygplatsen wo kann man kostenlos downloaden.

Flera länder kräver att passet är giltigt sex månader efter utresan. Information kan erhållas på ambassaden för det berörda resmålet herunterladen.

Provisoriska pass
Regler för vilket land som godkänner provisoriskt  pass kan uppdateras med kort varsel.

Var observant på att om du skall resa på ett provisorikst pass till ett land utanför EU skall du kontakta Jettimes Customer Service för att bekräfta att just ditt resmål godkänner provisoriskt pass samsung s4 herunterladen momentan nicht möglich.

Visum
Svenska medborgare hittar visumregler och övriga upplysningar på utrikesdepartementets hemsida här.. duolingo app kostenlos herunterladen.

Personer med annat medborgarskap än svenskt ska vända sig till ambassaden för det berörda resmålet.