• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Särskilda behov

Om du behöver assistans i samband med resan måste du förbreda dig innan avresan netflix musik herunterladen.

Wheelchair in airport

Om du behöver särskild assistans i samband med resan hjälper Jettime gärna till avast gratisen. Vi erbjuder även särskild tillsyn för barn som reser ensamma.

För att Jettime ska kunna ge önskad assistans bör du kontakta resebyrån senast 48 timmar före avresan tomtom karten kostenlosen 2019. Resebyrån antecknar vilken assistans som önskas på biljetten.

Om biljetten bokas senare än 48 timmar före avresan kommer vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig, men kan inte garantera någon assistans word 2013 kostenlos herunterladen deutsch.

Behöver du ta med specialutrustning (handikapphjälpmedel) ombord på flygplanet, skall du i god tid meddela din resebyrå.

Om det råder tvivel om din fysiska eller medicinska förmåga att kunna klara flygningen, måste du kunna presentera ett dokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna, där du förklaras lämplig för flygning kostenlos sms klingelton download.

Mera information under Läkarintyg / MEDIF.