• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Behov för syrgas på resan

Eftersom lufttrycket i lungorna sjunker väsentligt under en flygning kan vissa passagerare behöva extra syrgas under resan.

Detta gäller särskilt resenärer med lung-, hjärt- och luftvägsproblem. Jet Time har extra syrgasflaskor ombord, men dessa är avsedda för akutfall under resan.

Därför ska passagerare som har en sjukdom som sannolikt innebär ett behov av extra syrgas under flygningen själva medföra syrgas för både utresan och hemresan. Syrgasen ska räcka för den totala flygtiden samt ytterligare 50 procent.

Efter avtal med Jet Time kan du ta med en egen syrgasflaska. Alternativt kan du beställa syrgasflaskor via Jet Times passagerarservice, helst 14 dagar innan avgång.
Priset är 2 000 SEK per beställd flaska.

I båda fallen är ett ifyllt läkarintyg (MEDIF) ett krav.


Syrgaskoncentrator

Jet Time rekommenderar att du hellre tar med en syrgaskoncentrator än syrgasflaskor. Kontakta läkare eller sjukhus direkt om du vill veta mer inför beställningen av resan.

Fördelar med en syrgaskoncentrator:

  • Tar inte mer plats än en kameraväska och är enkel att ta med i kabinen.
  • Väger cirka 5 kg.
  • Kan ge syrgas i upp till åtta timmar.
  • Använder återuppladdningsbara batterier.

Notera att det krävs en betteriladdning  motsvarande den totala flygtiden +50 procent. Det är inte möjligt att ladda batteriet ombord, utan extra batteri skall tas med vid behov.

> För MEDIF-formulär – klicka här...

> Kontakta passagerarservice här…