• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Resa med en lungsjukdom

Alla lungsjukdomar kan utgöra en mycket allvarlig diagnos i samband med flygning och får därför aldrig bagatelliseras arbeitsvertrag herunterladen kostenlos.

Trots att flygplan har tryckkabiner sjunker lufttrycket i lungorna väsentligt under flygning, vilket gör att framför allt gäster med KOL kan behöva extra syretillförsel under flygningen openoffice draw download free german. Detta kan inträffa även för gäster som aldrig har behövt syre förut.

Innan resan
Om du har en lungsjukdom måste du – oavsett sjukdomens stadium – ha godkännande från Jettime för att få flyga med oss program to download music from youtube. Kontakta Jettimes Customer Service så kan vi hjälpa dig att avgöra vilken information vi behöver i det aktuella fallet för att kunna godkänna resan sky store filme herunterladen.

I de flesta fall måste du skicka in ett MEDIF-intyg (Medical Information Formular) som är ifyllt, underskrivet och stämplat av en läkare eller lungspecialist pokemon schwarz download deutsch kostenlos.

Normalt sett får du ett godkännande från oss – eller ett besked om eventuella förbehåll – omedelbart efter att vi har tagit emot ett ifyllt MEDIF-intyg landwirtschafts simulator 18 pc kostenlosen. Om din egen läkare bedömer att du kan behöva syrgas ombord tar du själv med detta för både utresan och hemresan.

> Läs mer om behov av syrgas på resan här...

> För MEDIF-formulär klicka här...