• English
  • Svenska
  • Suomi
  • Dansk

> Om taxfree-varorna inte levereras www.taxme.ch herunterladen?

Om de varor som du beställt mot förmodan inte finns på din plats, inte motsvarar din beställning eller är skadade ska du vända dig till kabinpersonalen ombord på flygplanet herunterladen.

Om du upptäcker det först efter att du lämnat flyget skall du kontakta Airshoppen direkt.


> Läs mer på Airshoppens webbplats
här…