VIKTIG INFORMATION NATIONELLT ID-KORT OCH PASS (2015-11-20)

Baserat på det nuvarande säkerhetsläget i Europa , har alla europeiska länder skärpt ID-kort och passkontroll.

 

Vid resa inom Schengen området är Nationellt ID-kort giltigt som ID-handling.Var uppmärksam på att det endast är det ID-kort med chip och  fingeravtryck som är giltigt.

 

Vid resa utanför Schengen området är endast pass giltigt som ID-handling.Regler och krav gällande provisoriska pass regleras av destinationens myndigheter.

 


JetTime